ხარისხიანი

zl9
zl11
zl10
zl12

მკაცრი ხარისხის კონტროლის პროცესი
1.შემომავალი მასალის სინჯების ინსპექტირება.
2. სრული ელექტრო შემოწმება შეკრებამდე.
3.ინსპექტირება და შემოწმება წარმოების დროს.
4.ყველა პროდუქტის დაბერების ტესტი.
5. მზა პროდუქციის ამოხსნის ნიმუშის შემოწმება.
6. შეამოწმეთ ეტიკეტები და რაოდენობა მიწოდებამდე.